Arhiva za:decembar, 2011

Mesto prometa usluge održavanja servera koje vrši domaće za račun stranog lica

dec 09 2011 Objavio pod Obavljanje delatnosti

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 12

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00958/2011-04 od 24.10.2011. godine)

Kada domaći obveznik PDV koji pruža usluge održavanja, instalacije i tehničke podrške server aplikacije i POS aparate i usluge upravljanja server aplikacijama preuzme obavezu da u korist onog lica koje na teritoriji Srbije nema sedište ni stalnu upravu, odustane od pružanja navedenih usluga, uz naknadu, nije dužan da na tu naknadu obračuna i plati PDV, jer je mesto prometa inostranstvo.  Continue Reading »

8 responses so far

Ipak može

dec 07 2011 Objavio pod Svakodnevica

Povod za ovaj post je moja želja da sumiram nešto pozitivno što se desilo, da konkretizujem pomaknuće do kojeg je u međuvremenu došlo.

Operateri mobilne telefonije koje sam pomenuo u članku „Opšti neuslovi“ zbog nemogućnosti dobijanja teksta ugovora na uvid pre potpisivanja ugovora su odreagovali tako što su svi postavili ažurne Opšte uslove i sve korisničke ugovore na svoje Internet prezentacije, i to: Continue Reading »

8 responses so far