Uslovi korišćenja

Prema Zakonu o elektronskom dokumentu i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podaci o sebi koje ovde dajem mogu se upotrebiti isključivo u svrhu čitanja, razumevanja i ljudskog nekomercijalnog i nereklamnog kontakta. Ovim vam na nesumnjiv način zabranjujem svako prikupljanje i svaku obradu mojih ličnih podataka u bilo koju svrhu. Ako ste spamer, korporacija ili bilo kakva vrsta softvera, podaci koje prikupite i/ili obradite o meni uprkos zabrani koju sam naveo u prethodnoj rečenici, biće osnov za milionsku odštetu, jer se smatra da ste konkludentom radnjom pristupa ovom blogu i/ili bilo kom njegovom delu dali saglasnost da se od vas naplatim.

Nosilac sam autorskog prava na svim tekstovima koje sam napisao. Imate pravo da ih upotrebite na bilo koji zakonom dozvoljen način, bez ikakve nadoknade i moje dalje saglasnosti ukoliko navedete izvor teksta u isključivo sledećem obliku: „Izvor: http://blog.pticek.com“ i to bez skraćivanja ili sakrivanja Internet adrese u punom tekstualnom obliku, tako kako je napisano pod znacima navoda. Ukoliko kojim nesrećnim slučajem prenesete, kopirate, odštampate, iskasapite, naružite ili dopunite moj tekst a da niste naveli izvor, saglasni ste da mogu podneti predlog za izvršenje na osnovu ovih Uslova korišćenja i relevantnih dokaza na iznos koji ocenim da mi pripada.

Ovaj blog nije namenjen reklamiranju, te na njega nije moguće postaviti bilo kakvu vrstu reklame. Ukoliko se vaše ime pominje, to nije niti može biti u reklamne svrhe.

Smatram da je izražavanje slobodno, pa se slobodno i izražavajte. Svako snosi posledice za sopstveno izražavanje. Svi komentari kojima se vređa, kleveta, šire lične i porodične prilike, poziva na nasilje, mržnju, netoleranciju i/ili rušenje ustavnog poretka ili koji su na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom, će biti sačuvani i upotrebljeni kao dokaz u postupku koji će bez odlaganja biti pokrenut protiv vas. Ostavljanjem ovakvih komentara obavezujete se da oštećenima nadoknadite svu štetu koju im budete pričinili.

Napomena: Ako ste neka globalna korporacija, kojim slučajem, multinacionalna firmetina ili tome slično, evo Uslova korišćenja na koje ste navikli:

Prema Zakonu o elektronskom dokumentu i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podaci o sebi koje ovde dajem mogu se upotrebiti isključivo u svrhu čitanja, razumevanja i ljudskog nekomercijalnog i nereklamnog kontakta. Ovim vam na nesumnjiv način zabranjujem svako prikupljanje i svaku obradu mojih ličnih podataka u bilo koju svrhu. Ako ste spamer, korporacija ili bilo kakva vrsta softvera, podaci koje prikupite i/ili obradite o meni uprkos zabrani koju sam naveo u prethodnoj rečenici, biće osnov za milionsku odštetu, jer se smatra da ste konkludentom radnjom pristupa ovom blogu i/ili bilo kom njegovom delu dali saglasnost da se od vas naplatim.
Nosilac sam autorskog prava na svim tekstovima koje sam napisao. Imate pravo da ih upotrebite na bilo koji zakonom dozvoljen način, bez ikakve nadoknade i moje dalje saglasnosti ukoliko navedete izvor teksta u isključivo sledećem obliku: „Izvor: http://blog.pticek.com“ i to bez skraćivanja ili sakrivanja Internet adrese u punom tekstualnom obliku, tako kako je napisano pod znacima navoda. Ukoliko kojim nesrećnim slučajem prenesete, kopirate, odštampate, iskasapite, naružite ili dopunite moj tekst a da niste naveli izvor, saglasni ste da mogu podneti predlog za izvršenje na osnovu ovih Uslova korišćenja i relevantnih dokaza na iznos koji ocenim da mi pripada.
Ovaj blog nije namenjen reklamiranju, te na njega nije moguće postaviti bilo kakvu vrstu reklame. Ukoliko se vaše ime pominje, to nije niti može biti u reklamne svrhe.
Smatram da je izražavanje slobodno, pa se slobodno i izražavajte. Svako snosi posledice za sopstveno izražavanje. Svi komentari kojima se vređa, kleveta, šire lične i porodične prilike, poziva na nasilje, mržnju, netoleranciju i/ili rušenje ustavnog poretka ili koji su na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom, će biti sačuvani i upotrebljeni kao dokaz u postupku koji će bez odlaganja biti pokrenut protiv vas. Ostavljanjem ovakvih komentara obavezujete se da oštećenima nadoknadite svu štetu koju im budete pričinili.